Ribočuvarska služba ŠRK “Općine Cestica 1995”

Klub ima organiziranu ribočuvarsku službu. Svi ribočuvari imaju službene odore te posjeduju potrebnu opremu. Tu svakako valja spomenuti IC uređaj za noćno osmatranje.

Svaki ribolovac dužan je prijaviti nedozvoljene i/ili sumnjive radnje na telefon (preporučamo da si taj broj pohranite):
Miran Vinter – 098 988 87 93 – voditelj ribočuvarske službe

Članak 39. Zakona o slatkovodnom ribarstvu: citirano

Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:
1. zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova.
2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,
3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet,
4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov, završen citat članka.

Ribič koji će biti zatečen u prekršaju i nakon provedenog stegovnog postupka ne podmiri kaznu ili nastavi sa činjenjem prekršaja u vrijeme izrečene zaštitne mjere (zabrane ribolova) u 2013. godini neće moći kupiti dozvolu i biti član kluba.

 

Molimo Vas da se pridržavate ovih napomena i obavijesti kao i svih propisa i Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Svaki prekršitelj bit će sankcioniran.