O B A V I J E S T

Obavještavaju se članovi SRK “Općine Cestica 1995” da se godišnje dozvole sa članskim iskaznicama od ponedjeljka do subote naručuju kod voditelja za članstvo Mirana Vintera na mob  099 845 3824. Prilikom naruđbe dozvole obavezno se dostavlja svoj OIB. Godišnje dozvole mogu se podići u nedjelju od 8,00 do 10,00 sati nakon što budu tiskane, u ribičkom domu u V. Lovrečanu, Varaždinska 10 b. U kaffe baru “Harly” u Babincu, Varaždinska ulica 71 se svakodnevno mogu kupiti i dnevne dozvole kod osoblja kaffea za vrijeme radnog vremena istog od 06,00 do 22,00 sati. Isto tako, dnevne dozvole se mogu kupiti u Vratnu Gornjem, Dravska ulica 7 u trgovini ribičkom opremom “Alibi” vl. Miroslava Bogadi u uredovno radno vrijeme trgovine a najaviti se može na 099 703 1851

 Odlukom Redovite godišnje izvještajne skupštine održane 17.12.2019. cijena ČLANARINE iznosi 50,00 KN Obavještavaju se HRVI ribolovci da prilikom dolaska po ribolovnicu sa sobom moraju imati kopiju RJEŠENJA O STATUSU HRVI, koja ostaje u klubu. 

 O B A V I J E S T

Obavještavaju se ribiči SRK “Općine Cestica 1995” da je u 2020. godini potpisan reciprocitet sa ŠRD “Ivanec”,  ŠRD “Vidovec”, ŠRK “Azzurro”, ŠRD “Ludbreg”,  ŠRK “Varaždin” i ZŠRD Osijek ( 1 kn). Cijena reciprociteta je 200,00 kn reciprocitet i 50,00 kn ekologija, Ukupno 250,00 kn.

O B A V I J E S T

      Obavještavaju se članovi SRK “Općine Cestica 1995” da s obzirom na konstantne oscilacije vodostaja, a nakon povlačenja Drave u korito, ako zateknete ribu/riblju mlađ na mjestima van korita Drave obavezno je istu preseliti natrag, potrebno je istu fotografirati, a o svakom spašavanju je potrebno sačiniti zabilješku i dostaviti u poštanski sandučić u ribičkom domu u Velikom Lovrečanu.

Preporuča se da prilikom pronalaska ribe/riblje mlađi ODMAH kontaktirate vodstvo kluba kako bi se adekvatnom opremom prionulo spašavanju.

Članak 30. Zakona o slatkovodnom ribarstvu: citirano

(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se članovi SRK „Općine Cestica 1995“, kao i novo zainteresirani članovi, da dobro pročitaju/prouče program rada za 2019.godinu kojeg ćete dobiti prilikom kupnje dozvole, i koji se nalaze ovdje na našoj web stranici.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se kandidati za polaganje ribičkog ili ribočuvarskog ispita, da prilikom pristupanja ispitu sa sobom OBAVEZNO trebaju imati osobnu iskaznicu i svoj OIB