Klub je osnovan 17.04.1995.g. u Cestici. Gospodari ribolovnom zonom „Cestica“ i to rijekom Dravom od državne granice sa R Slovenijom 56 ha, akumulacijom HE „Varaždin“ ( Ormoškim jezerom ) 145 ha, dijelom odvodnog kanala HE Formin u dužini 3 km, 20 ha, pritocima Zajzom i Pošalitvom, 2 ha i pripadajućim rukavcima ( Stružer ) i mrtvicama, 2 ha. Ukupna površina voda je 225 ha. U njima obitava više od 30 vrsta riba. Na Dravi, jezeru i kanalima najviše se lovi deverika, nosač, mrena, podust, klen, plotica, žutooka, uklija, šaran, amur, tolstolobik, som, štuka, smuđ, bolen, manjić idr. Ribolovni dom se nalazi na obali rijeke Drave, uzvodno od mosta u mjestu Veliki Lovrečan.

U 2019.g. imamo 284 člana i to 28 kadeta, 8 kadetkinje, 2 juniora, 1 juniorku 219 seniora, 7 seniorki, 19 HRVI i 10 članova bez ribolovnice. Članska iskaznica ( cijena je 50,00 kn ), godišnja i dnevna dozvola za ribolov mogu se podići u Babincu, Varaždinska ul. br. 71  u kaffe baru “Harly” uz prethodnu najavu Miranu Vinteru na mob.  095 903 20 76 ili 099 845 38 24 .

U klubu se tijekom kalendarske godine održe minimalno 2 velike eko akcije oko čišćenja i uređenja obale i vodotoka pod motom „Da nam Drava bude čista a obala blista“ i nekoliko manjih u prigodama natjecanja. Svaki član dužan je odraditi minimalno 20 sati, a ako to ne odradi nadoknađuje se razlika u satima. 1 sat je 10,00 kn. Poribljavane se vrši sukladno Planu upravljanja ribolovnom zonom, svake godine, a imamo i stručnu osobu za gospodarenje ribolovnom zonom, dr. veterine Mario Možanić. U klubu je ustrojena natjecateljska ekipa, a voditelj je Mladen Hrnčić.  Voditelj komisije za ekologiju je Goran Rodeš.

 

OSNOVNI PODACI:

Puno ime: SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB „OPĆINE CESTICA 1995“
Skraćeno ime: SRK „CESTICA 1995“
Sjedište : VELIKI LOVREČAN, VARAŽDINSKA ULICA 10B
Pošta: 42 208 CESTICA
Organizacijski oblik: UDRUGA GRAĐANA
Broj zaposlenih: 0
Telefon: 098 342 918
http: www.srk-cestica.hr
E-mail: info@srk-cestica.hr
Facebook: /srkcestica1995

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Matični broj: 1078810
OIB: 00238548045
Žiro račun: 2360000-1102061583 Zagrebačka bankaIBAN:HR2823600001102061583 (1102061583)
PODACI O OSNIVANJU:
Datum osnutka: 17. 04. 1995.
Datum upisa u registar: 19. 04. 1995.

 

U cilju upravljanja, usklađivanja rada i djelovanja kluba, pripremanja i izvršavanja odluka koje članovi kluba donose osobnim izjašnjavanjem i putem predstavnika, u klubu postoje slijedeća tijela:

• Skupština kluba

• Izvršni odbor

• Nadzorni odbor

• Stegovni sud

Skupštinu kluba – čine svi članovi koji su kupili člansku iskaznicu za kalendarsku godinu.

Izvršni odbor čine:

Marijan Kolednjak Predsjednik kluba i predsjednik izvršnog odbora 098 342 918

Danko Furjan Dopredsjednik kluba, sa istim ovlastima kao i predsjednik,

Voditelj ribočuvarske službe 099 775 7539

Nikola Jamnik Tajnik 099 234 6336

Boris Veselnik Blagajnik, domar 099 775 7540

Miran Vinter voditelj komisije za članstvo 098 988 8739

Mario Možanić Voditelj komisije za poribljavanje 091 153 0448

Goran Rodeš Voditelj komisije za ekologiju 098 979 5857

Mladen Hrnčić Voditelj natjecateljske komisije 091 798 9021

Darko Borovčak Predstavnik ribiča 098 132 4213

 

Nadzorni odbor čine:

 

Vlado Vinter predsjednik

Stjepan Veselnik član

Danijel Šestanj član

Stegovni sud:

Ivan Lukaček Predsjednik

Mladen Hrnčić član

Thomas Kos član

Danijel Borak  člana

Nikola Pavlović  člana