Poribljavane se vrši sukladno potvrđenom godišnjem planu svake godine, a klub ima i stručnu osobu za gospodarenje ribolovnom zonom, dr. veterine Mario Možanić.

 

PLAN PORIBLJAVANJA ZA 2019.

PREMA KOLIČINAMA I VRSTAMA

Plan poribljavanja sprega je financijskog plana, cjene koštanja riba na tržištu, ihtio prirasta sa dnevnim i godišnjim dozvoljenim ulovom riba.

AKUMULACIJA HE VARAŽDIN (Ormoško jezero)

Kečiga

20 kg

Šaran divlji

500 kg

Smuđ

35 kg

Linjak

45 kg

Rukavac „Stružer“, površine 1 ha, u ribolovnoj zoni „Cestica“ u 2019. godini poribit će se sa 5 kg šarana divljeg  i sa 1 kg linjaka.

STARI TOK RIJEKE DRAVE OD ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU U DUBRAVI KRIŽOVLJANSKOJ (DUBRAVSKI GRES) DO SPOJA SA ODVODNIM KANALOM HE «FORMIN» ODNOSNO ORMOŠKOG JEZERA

Štuka 40 kg
Šaran divlji 250 kg
Smuđ 35 kg

 

 

POTREBNA SREDSTVA ZA PORIBLJAVANJE

PO VRSTAMA RIBE

VRSTA RIBE

CIJENA / KG

KOLIČINA KG

UKUPNO

Šaran divlji      25,00

   755 kg

    18 875,00 kn
Kečiga     110,00

20 kg

    2 200,00 kn
Štuka      100,00

   60,0 kg

      6 000,00 kn
Smuđ       100,00

70 kg

     7 000,00 kn
Linjak      100,00

46,0 kg

      4 600,00 kn

UKUPNO           951 kg

38 675,00 kn

TROŠKOVI

VRSTA

CIJENA

Riba za poribljavanje

 38 675,00 kn

Nabava ribe (troškovi)

   5 000,00 kn

SVEUKUPNO

43 675,oo kn

 

Tijekom godine izvršit će se proljetno i jesensko poribljavanje sukladno godišnjem planu. Nakon poribljavanja, zabranjuje se ribolov u ribolovnoj zoni u trajanju od 7 dana kako bi se riba prilagodila novonastalom okruženju.