U našem klubu vrlo aktivno djeluje komisija za ekologiju. Iz godine u godinu održavamo sve više eko akcija, a dvije najveće pod motom: „Da nam Drava bude čista i okolica blista“.Tako će se ove godine održati čak šest eko akcija. (vidi popis dolje)

Prema potvrđenom godišnjem planu za 2013.godinu od strane MPRRR RH (KLASA: UP/I-324-02/12-01/108, URBROJ:525-13/0879-12-2)

Članovi koji nemaju odrađene dvije eko akcije u 2012.godini plaćaju naknadu za ekologiju u iznosu od 200,00 kn. ribič koji ne želi platiti naknadu za ekologiju ne može kupiti dozvolu za 2013.godinu i biti član ŠRK „Općine Cestica 1995“.

PLAČANJA NAKNADE ZA EKOLOGIJU OSLOBOĐENI SU:

• Članovi kluba stariji od 65 godina

• Podupirajući članovi

• Sponzori i donatori

• Invalidi s invaliditetom ekstremiteta većim od 80%

• HRVI, seniorke, junior i kadeti

• Nacionalna manjina – Romi

• Ribiči koje je I.O. kluba iz određenih razloga oslobodio

• Ribiči kojih minimalno troje dolazi iz iste obitelji – oni stariji od 18 g. oslobođeni su svaki po jedne radne akcije

NAPOMENA: Ne dolaze u obzir nikakve liječničke ispričnice i slični nalazi ako nisu u skladu s točkom 4. (gore)

POPIS RADNIH AKCIJA U 2013.GODINI

• 23. 03. 2013. godine u subotu s početkom u 8,00 sati kod ribičkog doma u Velikom Lovrečanu, održat će se 1. velika eko akcija uređenja vodotoka i obala

• 04. 05. 2013. godine s početkom u 8,00 sati kod ribičkog doma, održat će se akcija uređenja i pripreme natjecateljske staze

• 22. 05. 2013. godine s početkom u 16,00 sati, na HE Varaždin (Ormoško jezero), započeti će uređenje natjecateljske staze za 3.extreme carp cup “Općine Cestica”

• 01. 06. 2013. godine s početkom u 8,00 sati kod ribičkog doma, održat će se akcija uređenja i pripreme natjecateljske staze

• 31. 08. 2013. godine s početkom u 8,00 sati kod ribičkog doma, održat će se akcija uređenja i pripreme natjecateljske staze

• 16. 11. 2013. godine u subotu s početkom u 8,00 sati kod ribičkog doma u Velikom Lovrečanu, održat će se 2. velika eko akcija uređenja vodotoka i obala

NAPOMENA: Svaki ribič također može odraditi radnu akciju prilikom održavanja natjecanja

kao ispomoć za trajanja istog, uz prethodnu najavu na kontakt brojeve.