PRAVILNIK O RIBIČKOM I RIBOČUVARSKOM ISPITU u slatkovodnom ribarstvu

Podloga_SRK_Opcine_Cestica_1995_DZZP

Rješenje – uvjeti zaštite prirode

STEGOVNI_PRAVILNIK

Strane vrste slatkovodnih riba_web

Zakon o slatkovodnom ribarstvu i provedbeni propisi

1997

NN 15/1997 SOPS – Sporazum o pograničnom prometu i  suradnji sa Republikom Slovenijom

2001

NN 106/01 – Zakon o slatkovodnom ribarstvu

NN 88/01 zakon-o-udrugama – Zakon o udrugama

2002

NN-42-02-900 Odluka o osnivanju povjerenstva za gospodarske osnove

NN-149-02-2404  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona

NN-149-02-2405 Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama

NN-149-02-2407  Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini

ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu

2003

NN-3-03-14 Pravilnik o programu za polaganje ribičkog ispita i upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

NN-3-03-15 Pravilnik o programu za polaganje ribočuvarskog ispita i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

NN-3-03-16 Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet

NN-7-03-80 Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN-91-03-1158 Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu

NN-91-03-1160 Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona

NN-91-03-1161 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti ikoličini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu

NN-126-03-1860 Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava

NN-177-03-2935 Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov

NN-187-03-2934 Pravilnik o ribočuvarskoj službi

zakon-o-informiranju

2004

NN-57-04-1287 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima

NN-58-04-1318 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov

NN-58-04-1319 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu

NN-58-04-1320 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o programu za polaganje ribičkog ispita i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

NN-130-04-2315 Pravilnik o izradi gospodarske osnove i godišnjeg plana u slatkovodnom ribarstvu

NN-174-04-3014 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN-180-04-3139 Pravilnik o dozvolama za športski ribolov

NN-185-04-3195 Pravilnik o popisu ulova u športskom ribolovu

 2005

NN-10-05-179 Ispravak o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN-49-05-949 Zakon o slatkovodnom ribarstvu

NN-55-05-1057 Odluka o osnivanju povjerenstva za gospodarske osnove

NN-82-05-1581 Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN-82-05-1583 Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov

NN-82-05-1584 Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

NN-98-05-1918 Pravilnik o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora

NN-144-05-2733 Odluka o osnivanju povjerenstva za gospodarske osnove

NN-107-05-1997 Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

2006

NN-01-06-2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN-139-06-3142 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN-139-06-3145 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

2007

NN-17-07-681 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora

NN-89-07-2729 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata u prorodi

NN-107-07-3150 Dopuna popisa ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

2010

NN-52-10-1279 Pravilniko dopuni Pravilnika u športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

2015

NN 4-15-78 Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_športskom_ribolovu_u_slatkovodnom_ribarstvu

NN-34-15-706 Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_športskom_ribolovu_u_slatkovodnom_ribarstvu

2016

NN 50-16

Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_športskom_ribolovu_u_slatkovodnom_ribarstvu

2019

NN 63

_Zakon_o_slatkovodnom_ribarstvu

2020

PRAVILNIK O RIBIČKOM I RIBOČUVARSKOM ISPITU u slatkovodnom ribarstvu