O B A V I J E S T

Obavještavaju se članovi SRK “Općine Cestica 1995” da se godišnje dozvole, 1 dnevne, 3 dnevne i 7 dnevne mogu kupiti jedino u ribičkom domu u Velikom Lovrečanu, Varaždinska ulica 10 b uz predočenje novog uvjerenja o položenom ribičkom ispitu.

Za 1 dnevne, 3 dnevne i 7 dnevne dozvole ispit nije potreban.

Nakon kupnje godišnje i dnevne dozvole ribići su dužni skinuti aplikaciju mRibic i ulogirati se prilikom dolaska na vodu (ne moraju cijelo vrijeme biti ulogirani) i isto tako odjaviti se po završetku ribolova i unijeti popis ulova u aplikaciju.

 Odlukom Redovite godišnje izvještajne skupštine (koja je održana na daljinu preko ZOOM aplikacije) održane 27.12.2020. cijena ČLANARINE iznosi 400,00 KN.

Obavještavaju se HRVI ribolovci da prilikom dolaska po ribolovnicu sa sobom moraju imati kopiju POTVRDE O STATUSU HRVI, koja ostaje u klubu. 

 O B A V I J E S T

Obavještavaju se ribiči SRK “Općine Cestica 1995” da je u 2021. godini potpisan reciprocitet sa ŠRD “Ivanec”,  ŠRD “Vidovec”, ŠRD “Ludbreg”,  ŠRK “Varaždin” i ZŠRD Osijek ( 1 kn). Cijena reciprociteta je 200,00 kn.

O B A V I J E S T

      Obavještavaju se članovi SRK “Općine Cestica 1995” da s obzirom na konstantne oscilacije vodostaja, a nakon povlačenja Drave u korito, ako zateknete ribu/riblju mlađ na mjestima van korita Drave obavezno je istu preseliti natrag, potrebno je istu fotografirati, a o svakom spašavanju je potrebno sačiniti zabilješku i dostaviti u poštanski sandučić u ribičkom domu u Velikom Lovrečanu.

Preporuča se da prilikom pronalaska ribe/riblje mlađi ODMAH kontaktirate vodstvo kluba kako bi se adekvatnom opremom prionulo spašavanju.

Članak 30. Zakona o slatkovodnom ribarstvu: citirano

(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se članovi SRK „Općine Cestica 1995“, kao i novo zainteresirani članovi, da dobro pročitaju/prouče program rada za 2021.godinu kojeg ćete dobiti prilikom kupnje dozvole, i koji se nalaze ovdje na našoj web stranici.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se kandidati za polaganje ribičkog ili ribočuvarskog ispita, da prilikom pristupanja ispitu sa sobom OBAVEZNO trebaju imati osobnu iskaznicu i svoj OIB